top of page

Hva gjør The Norway Experience? Med verdiene realisme, ambisjoner, entusiasme og nysgjerrighet skal The Norway Experience i tett samspill med våre kunder løfte ambisjoner og realisere et større potensial.

Hva gjør The Norway Experience?

Vi kan reiseliv. Vi vet at hver enkelt aktør kjenner og elsker sitt eget produkt og sine kunder. Men vi vet også at de færreste er rigget for å videreutvikle dette på den beste måte. Her kommer vi inn. Kundereisen. Strategi for vekst og utvikling (strategi er det du gjør og ikke digre dokumenter). Systematikk for å styrke merkevaren. Økt lønnsomhet. Økt tydelighet i markedet. Sikre arbeidsplasser. Å skape enda bedre opplevelse av Norge.

Vi har besluttet å flytte aktiviteten i The Norway Experience til selskapene knyttet til Knut Harald Marius Holst-Hansen /Aquila Corporate Services og Oivind Breen / Breen/StrategiSprint

Samarbeidet Holst-Hansen/Breen fortsetter og vi bygger kompetansen og samarbeidet videre. TheNorwayExperience som selskap legges derimot ned.

Vi takker alle kunder, samarbeidspartnere og involverte for deltakelse i dette spennende kapittelet.

Knut Harald og Øivind

Vi leverer blant annet:

Strategi og forretningsplaner

for vekst og markedsandeler

AdobeStock_209921514.jpg

Destinasjons- og 
konseptutvikling 

bottom of page