top of page
 • Knut Harald Marius Holst-Hansen

Utvikling og drift av et av Norges største landbaserte reiselivsselskap

Updated: Jan 12, 2021


Selskapet hadde bak seg flere år med gode resultater, men eiere/styret mente det burde være et større potensiale. Oppgaven var enkel i utgangspunktet; ta ut potensialet!

Hva ble gjort?

For det første måtte organisasjonen, dvs toppledelsen i første rekke, tro på de nye målene, tro på at de sammen med ny leder hadde kunnskaper, ferdigheter og gjennomføringsevne til å realisere de nye ambisjonene. Forretningsplaner er teknikk, kultur er følelser og verdier. Uten en god kultur, dvs en flott gjeng med medarbeidere som respekterer ulikheter og som får det beste ut av hverandre, «virker» ikke forretningsplanen. Mao; mye aktivt lederskap i startfasen!

Deretter ble alle sider ved selskapet analysert for å finne ut hva som måtte gjøres for å nå de nye målene. Barrierene var mange, noen av løsningene var relativt enkle, andre mer utfordrende.

Overskriftene i endrings-programmet var i hovedtrekk slik:

 • Utvikle tidligere lavsesonger til å bli mer attraktive, dvs utvikle et helårsprodukt.

 • Posisjonere de ulike overnattingstilbudene i ulike segment, differensiere ut fra markedssegmenter.

 • Endre bo-konseptene, rendyrke differensieringsstrategiene inkludert oppgradering av rom, ombygginger etc.

 • Nytt og offensivt kunde-/markedsprogram

 • Fokus på salg av overnatting, opplevelser og mat & drikke i pakker.

 • Endring av opplevelsesproduktene; kortere turer, bedre utnyttelse av snøscootere, båter, hunder osv

 • Nye sesongbaserte produkter, blant annet et 3 dagers cruise

 • Endre priser, få opp gjennomsnittsprisene.

 • Endring av organisasjon og selskapsstrukturer, herunder ett driftsselskap for flere hoteller.

 • Fokus på lokalt samarbeid, både mot myndigheter, konkurrenter og stedlig Visit-selskap.

 • Kontinuerlig måling og lukking av avvik.

Hva ble resultatet?

Resultatet ble 4 år med all-time high topp- og bunnlinje. Snittprisene på overnatting, aktiviteter og mat & drikke gikk opp, antall gjester gikk opp, høysesongen ble utvidet, antall måneder med tap på driften ble kraftig redusert, kostnadene på hotelldriften gikk ned gjennom bedre organisering og markedsposisjonen ble forsterket.

89 views0 comments
bottom of page