top of page
  • Knut Harald Marius Holst-Hansen

Start-up av et nytt reiselivsselskap med utgangspunkt i det arktiske Norge.

Updated: Jan 12, 2021


Reiselivsbransjen har de siste årene vist et enormt potensial og det er gjerne slik at bransjer i vekst tiltrekker seg nye aktører som ser potensialet. PE-selskaper (private Equity) er en katalysator for vekst og profesjonalisering og jeg ble kontaktet med tanke på å etablere og bygge opp et sterkt reiselivsselskap med base i det arktiske Norge.

Hva ble gjort?

PE-selskap tilnærmer seg oppgaven til nye markeder/muligheter ved å analysere bransjen og aktørene nøye og på den måten finne ut av om potensialet for et større selskap er til stede eller ikke. Utfordringen i reiselivs Norge var, og er, at bransjen er veldig delt. På den ene siden opererer de store kjedene/selskapene og på den annen side alle de små og spredte selskapene langs hele det langstrakte Norge. Markedet er umodent og fragmentert og det er derfor viktig å finne enkeltselskap som kan matche i en større struktur.

Prosjektet ble lansert i 2019 etter lange og gode forberedelser. Et nytt selskap ble dannet og fungerte som base for et kommende, stort reiselivsselskap med base i Nord Norge.

Tanken var å bygge naturlige baser basert på beliggenhet. Reiselivsselskap av ulik karakter og størrelse ble kontaktet og tilbudt å være med i en større enhet. Tanken var å kunne tilby ekspansjonsmuligheter gjennom å tilby frisk kapital, bygge opp større enheter over en periode, for deretter å øke den samlede verdien på det nye driftsselskapet.

Sentral oppbygging av salg/marketing/distribusjon kombinert med lokalt salg og drift var hovedstrategien for økt omsetning. Fokus på økt kapasitet på overnatting, mat & drikke og aktiviteter var fokuset lokalt.

Aktive investeringer, sentral booking/distribusjon og felles toppledelse for utvikling av nye merkevarer, strategiske oppkjøp var nøkkelord for å lykkes med satsingen.

Hva ble resultatet?

Satsingen på norsk reiseliv er utvilsomt lønnsomt. Etterspørselen etter norske reiselivsprodukter har de senere årene vært stigende og til tross for en midlertidig set-back ifm Corona pandemien, vil bransjen reise seg igjen og nå nye høyder. Etterspørselen etter norsk natur og opplevelser er stor, og markedet vil ta seg opp igjen så snart pandemien er under kontroll.

Norsk reiseliv trenger å modnes.

Bransjen trenger frisk kapital for å realisere potensialet. Å hente inn kapital og ekspertise gjennom ulike investeringsmiljøer, er en bra løsning, men det er viktig å finne rett partner som kan være med over tid å bygge gode, norske opplevelsesbedrifter som tar vare på de lokale spesialiteter/særegenheter i utviklingen av større enheter.

26 views0 comments
bottom of page