top of page
  • Øivind Breen

Mulighetsstudier for hoteller, resort og destinasjoner.

Updated: Sep 7, 2022The Norway Experience tar prosjektlederansvar for mulighetsstudier og er en ressurs for å sikre oppdragsgiver deltakelse i alle faser og vi er et korrektiv for marked, idé og mulig gjennomføring - inklusive økonomiske analyser og finansiering.


Da jeg jobbet i Ving var jeg med på å teste eller åpne og lukke reisemål og destinasjoner som Fuerteventura, Menorca, Ibiza, Isle of Jersey, Korfu, Sunwing Arguineguin, Puerto Mogan, Åre, m.fl. Da jeg jobbet med Widerøe markedsførte vi sesong-destinasjoner som Gotland, Orknøyene og Aberdeen. I min tid med Reso Hotels innførte vi f.eks Female Rooms, Konferanse Børs og en sommerkampanje med oppmerksomhet fra hele Europa; "lag barn og bo gratis i sommer".


Ikke noe av dette krevet store investeringer - og aller viktigst; de var enkle å reversere uten særlige tap.


Når det skal investeres i varige verdier kreves det en annen tilnærming - et mulighetsstudie.

Investeringer i eiendomsutvikling, bygningsmasse, infrastruktur eller hele områder kreves det tyngre prosesser - og heldigvis gir skrivebordene, workshoprommene, skisseblokkene og modellverkstedene mulighet til å lage en mini-virkelighet der det er mulig å diskutere løsninger og evaluere muligheter.

Vår deltakelse i et prosjekt defineres av vår oppdragsgiver, men vi kan ta hele prosessen - fra a til å eller delta med spisskompetanse der det er ønskelig.

The Norway Experience gjennomfører den strategiske prosess med oppdragsgiver og utvikler det konseptuelle grunnlag for en bedre oppdragsbeskrivelse (ikke overlat de viktigste definisjoner til leverandørene). Deretter blir vi enige om videre gjennomføring med nødvendige partnere som landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, selgere, agenter, designere, entreprenører, finansmiljøer, mm.


Erfaring fra arkitektbransjen og konseptutvikling

Da jeg ledet arkitekter var jeg stadig involvert i mulighetsstudier og skisseprosjekter - fra bolig-områder med 2000 boliger til øko-hotell på Island. Min kompetanse strekker seg ikke til det arkitektfaglige, men innsikt, strategi, idé og konseptutvikling er områder som er relevante for et mulighetsstudie og danner grunnlaget for de konkrete løsninger. Når det gjelder reiseliv vil jeg si at det konseptuelle og forståelsen f.eks for målgruppe, posisjonering, opplevelse, organisering, identitet og kvaliteter som skal leveres må styre alle arkitektoniske valg.


The Norway Experience er en ressurs ved å sikre oppdragsgiver deltakelse i alle faser og å være et korrektiv for marked, idé og mulig gjennomføring inklusive økonomiske analyser og finansiering.

22 views0 comments
bottom of page