top of page

Vår visjon er opplevelsen av Norge, verdens mest
attraktive og naturlige reisemål.
Vår rolle er rådgivning, markedsføring og utvikling.

The Norway Experience

Norge har verdens beste utgangspunkt for å bli et ledende reisemål innen opplevelsesbasert turisme. Vi i The Norway Experience er ikke alene om å se det, mene det og begeistres av det. Norge har et enormt potensial i den delen av internasjonal turisme som har størst vekst i verdi.

The Norway Experience visjon og hvem er vi for?

Vår visjon er opplevelsen av Norge - verdens mest attraktive og naturlige reisemål.

 

Vi er til for alle med interesser i utviklingen av norsk reiseliv. Vi er til for å optimalisere potensialet til alle aktører - fra det offentlige, investorer og virkemiddelapparat til enkeltaktører i alle størrelser.

Våre forventninger til oss selv

Vår stolthet ligger i resultatene.

Vi ønsker å bli opplevd som en energisk partner og med verdiene realisme, ambisjoner, entusiasme og nysgjerrighet skal The Norway Experience i tett samspill med våre kunder løfte ambisjoner og realisere et større potensial.

Vi er partnere med gjensidig respekt for hverandre og hverandres bidrag og vi har et grunnleggende ønske om å utgjøre en betydelig og bærekraftig forskjell for våre kunders muligheter og resultater.

bottom of page